Nedbrydning nær Vejle og Kolding

Lad os stå for dit næste projekt. Her kan du få et indblik i, hvad vi kan hjælpe dig med på dette område.

Miljøsanering og nedbrydning nær Vejle, Kolding og resten af Sønderjylland

Hos Lauges Maskinservice udfører vi en lang række opgaver med nedbrydning i Vejle, Kolding og omegn. Vi udfører blandt andet miljøsanering og brandsanering efter nedbrændte bygninger. Vi er beliggende i Gram, men vores kunder kommer typisk fra Esbjerg, Varde, Ribe og Sønderjylland.

Er der gamle bygninger på grunden, der skal nedbrydes, før der kan bygges nyt, så kan vi løse opgaven med både nedbrydning og bortkørsel af affald.

Vi udfører også mindre opgaver med nedbrydning i Vejle, Kolding og hele Sønderjylland. Eksempelvis tilbyder vi nedbrydning, hvor der skal fjernes en væg i et hus eller en lejlighed, eller hvor gamle kontorer skal omdannes til boliger. Når bygninger skal nedbrydes, kræver kommunen en milijøscreening af bygningen, og dette kan vi udføre. Det gælder alt fra gamle staldbygninger til det lille skur i baghaven.

 

Miljøsanering i bygninger – PCB, bly og asbest

En række af de materialer, der gennem tiden har været anvendt i byggeriet, indeholder forskellige miljø- og sundhedsskadelige stoffer.

Dette betyder, at det affald, der opstår i forbindelse med eksempelvis en nedbrydning, i nogle tilfælde skal klassificeres som henholdsvis farligt, forurenet eller ikke forurenet affald.

Siden 1. januar 2013, hvor den nye affaldsbekendtgørelse trådte i kraft, har der været et generelt krav om, at bygge- og anlægsaffald skal anmeldes til kommunen.

Reglerne gælder for alle byggeprojekter, hvor der produceres mere end 1 ton affald, eller hvis arbejderne omfatter mere end 10m2, samt hvis der er tale om udskiftning af termoruder.

Hvis bygningen er opført eller renoveret i perioden 1950 til 1977, kan der være anvendt PCB-holdigt materiale, og bygningsejeren har pligt til at foretage en kortlægning af de bygningsdele, der kan indeholde PCB.

I affaldsbekendtgørelsen findes et screeningsskema, bilag 11, der kan danne vejledende grundlag for, om det er nødvendigt at udføre en miljøscreening af de berørte bygningsdele for at afdække, om der er anvendt PCB-holdigt materiale.

I forbindelse med en miljøsanering vil det ofte være hensigtsmæssigt at foretage en kortlægning af eventuelle andre miljøskadelige stoffer, som for eksempel asbest, bly, kortkædede klorerede paraffiner med videre, hvilket vil være med til at opfylde bygningsejerens ansvar om identifikation af farlige stoffer.

Yderligere vil en indledende kortlægning af eventuelle miljøskadelige stoffer i bygningen kunne medvirke til at undgå ubehagelige overraskelser under byggeprocessen, der oftest vil medføre byggestop, merudgifter og så videre.

 

Kontakt os

Vil du høre mere om miljøsanering og nedbrydning ved Kolding, Velje og resten at Sønderjylland? Tøv ikke med at kontakte os. Ring på telefo 60647040 eller send en mail til d_lauge@hotmail.com. Du er også meget velkommen til at udfylde vores kontaktformular.

Se billeder her

Kontakt os for et uforpligtende tilbud på nedbrydning

Vi udfører hurtigt og effektivt opgaver inden for nedbrydning i Vejle, Kolding samt hele Sønderjylland og til konkurrencedygtige priser. Kontakt os for et uforpligtende tilbud – ring på telefon 60 64 70 40 eller skriv til e-mail d_lauge@hotmail.com.